Algemene voorwaarden


1. 1. Algemene informatie

Wij zijn TestCard Ltd (ondernemingsnummer 10764577), een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland, met als geregistreerd kantooradres Unit 6 Betton Business Park, Racecourse Road, East Ayton, Scarborough, YO13 9HD (TestCard). Deze algemene voorwaarden (algemene voorwaarden) zijn van toepassing wanneer u de TestCard-app gebruikt, een testcard koopt, een account aanmaakt of anderszins toegang krijgt tot onze diensten, waaronder onze website.

Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u de TestCard-app gebruikt, een testcard bestelt, een account aanmaakt of anderszins gebruikmaakt van onze diensten. Als u gebruikmaakt van een van onze diensten (inclusief de TestCard-app en -website) of een testcard bestelt, accepteert u onze algemene voorwaarden. Als u niet instemt met onze algemene voorwaarden, mag u geen gebruikmaken van onze diensten en geen testcard bestellen. We kunnen onze algemene voorwaarden op elk gewenst moment herzien. Controleer ze af en toe om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die we aanbrengen, aangezien ze bindend zijn voor u.

TestCard-producten en -diensten zijn alleen beschikbaar in de regio's die op onze website of in de TestCard-app worden vermeld.

1.1 Definitie van termen

 • Privacybeleid verwijst naar het beleid dat op onze website wordt weergegeven en waarin wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan;
 • TestCard verwijst naar het bedrijf TestCard Ltd, geregistreerd in Engeland onder het ondernemingsnummer 10764577;
 • “testcard”(kleine letters) verwijst naar de door ons geleverde testkits;
 • TestCard-app: verwijst naar de softwaretoepassing die u door ons ter beschikking wordt gesteld en waarmee u een testresultaat kunt verkrijgen;
 • u en en uw zijn verwijzingen naar u, de persoon die gebruikmaakt van onze producten en diensten;
 • wij, ons, en onze zijn verwijzingen naar TestCard Ltd, geregistreerd in Engeland onder het ondernemingsnummer 10764577; en
 • Website verwijst naar www.testcard.com.

1.2 Deze algemene voorwaarden gebruiken

We hebben een aantal aanwijzingen om u te helpen in deze algemene voorwaarden de informatie te vinden die voor u relevant is:

 • Als u de TestCard-app opent, lees dan de paragrafen 3 tot en met 5;
 • Als u een testcard koopt, lees dan de paragrafen 6 tot en met 8;
 • In de paragrafen 9 tot en met 15 staan onze algemene voorwaarden die relevant zijn voor u.

Structuur van ons beleid

Meer informatie over onze voorwaarden leest u in de verschillende rubrieken hieronder:

 • 1. Algemene informatie
  • 1.1 Definitie van termen
  • 1.2 Deze algemene voorwaarden gebruiken
 • Structuur van ons beleid
 • De TestCard-app
 • Onze testcards – Wat u kunt verwachten
 • Uw resultaten verkrijgen
 • Een testcard kopen
 • Prijzen en betaling
 • Levering van uw testcard
 • Uw gegevens
 • Annuleren en retourneren
  • Recht op annulering
  • Gevolgen van annulering
  • Retourneren van defecte of beschadigde testcards
 • Klachten
 • Onze website en onze TestCard-app
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Beperking van aansprakelijkheid
 • Algemene voorwaarden

3. De TestCard-app

Als u de TestCard-app gebruikt, levert TestCard u een dienst. Om de dienst te gebruiken die via de TestCard-app wordt geleverd, moet u beschikken over een werkend compatibel apparaat met voldoende opslagruimte om de TestCard-app te kunnen downloaden. We publiceren op onze website een lijst met compatibele apparaten, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. TestCard kan u zijn diensten niet leveren als u geen werkend compatibel apparaat hebt.

Onze diensten kunnen alleen via de TestCard-app worden geleverd als u een goed werkende internetverbinding hebt en uw telefoon voldoende is opgeladen om de test van begin tot eind te kunnen voltooien. Voordat u een test start met behulp van onze testcard, moet u controleren of het apparaat dat u hebt gebruikt om de TestCard-app te downloaden een toereikende internetverbinding en voldoende batterijcapaciteit heeft. TestCard kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor testfouten als gevolg van een ontoereikende internetverbinding, met inbegrip van internet- of apparaatstoringen.

Op voorwaarde dat u deze algemene voorwaarden naleeft, verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, herroepbare en niet-overdraagbare licentie voor: (i) het downloaden, openen en gebruiken van de TestCard-app op uw persoonlijke apparaat uitsluitend in verband met uw gebruik van de testcards; en (ii) het openen en gebruiken van alle inhoud, informatie en aanverwante materialen die via de applicatie beschikbaar worden gesteld, in elk geval uitsluitend voor persoonlijk, niet-zakelijk gebruik. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan TestCard en onze licentiegevers.

Van tijd tot tijd kunnen we de TestCard-app automatisch bijwerken en de diensten wijzigen om de prestaties en functionaliteiten te verbeteren, te reageren op wijzigingen in het besturingssysteem of beveiligingsproblemen op te lossen. We kunnen u om deze redenen ook vragen om de TestCard-app bij te werken. Als u ervoor kiest om dergelijke updates niet te installeren of als u zich afmeldt voor automatische updates, kan het zijn dat u de TestCard-app en onze diensten niet meer kunt gebruiken. Als u de TestCard-app downloadt op een apparaat dat niet uw eigendom is, moet u de toestemming van de eigenaar hebben om dit te doen. U bent verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden, ongeacht of u eigenaar bent van het apparaat.

Wanneer u de TestCard-app, testcards en/of de diensten van TestCard gebruikt, stemt u ermee in alle toepasselijke wetten na te leven van het gebied waarop u zich bevindt. Er kan informatie worden verzameld over uw gebruik van de TestCard-app of bij u worden opgevraagd wanneer u de TestCard-app gebruikt. Alle informatie wordt verwerkt overeenkomstig ons privacybeleid.

Er kan informatie worden verzameld over uw gebruik van de TestCard-app of bij u worden opgevraagd terwijl u de TestCard-app gebruikt. Alle informatie wordt verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.

4. Onze testcards – Wat u kunt verwachten

 • We bieden verschillende testcards aan. We raden u aan eerst goed na te denken over het type testcard dat u nodig hebt voordat u uw bestelling plaatst.
 • Als u voorgeschreven medicatie voor een medische aandoening gebruikt, is een testcard mogelijk niet geschikt omdat dit het testresultaat kan beïnvloeden. Bij twijfel of als u bezorgd bent dat u een medische aandoening hebt, raden we u aan om advies in te winnen bij een medische professional voordat u een testcard gebruikt.
 • Elke testcard heeft een houdbaarheidsdatum. De testcard moet worden gebruikt voordat de uiterste gebruiksdatum is verstreken om een zo betrouwbaar mogelijk testresultaat te garanderen.
 • Alle testcards worden geleverd met eenvoudige instructies. Zorg ervoor dat u deze volgt voor een zo nauwkeurig mogelijk testresultaat.
 • TestCard kan de nauwkeurigheid van een testresultaat dat aan u is verstrekt niet garanderen. Andere factoren buiten onze controle kunnen de betrouwbaarheid van het testresultaat beïnvloeden. Met uitzondering van wanneer het onwettig zou zijn voor ons om dit te doen, accepteren we geen aansprakelijkheid voor acties die door u onderneemt of nalaat als gevolg van een dienst die we aan u verlenen.

5. Uw resultaten verkrijgen

 • Om uw resultaten te verkrijgen, moet u de TestCard-app downloaden naar een mobiel apparaat dat draait op iOS of Android. De app kan gratis worden gedownload.
 • In de TestCard-app kunt u ervoor kiezen om in te loggen op uw TestCard-account of een TestCard-account aan te maken als u er nog geen hebt. U kunt ook 'Test starten' en vervolgens 'Doorgaan zonder lid te worden' selecteren om de test uit te voeren en uw resultaten te verkrijgen zonder in te loggen op een TestCard-account of er een aan te maken.
 • Volg de instructies op het scherm in de TestCard-app om de test uit te voeren en uw resultaten te verkrijgen.
 • Zodra de uittrekbare teststrip in uw urinemonster is gedompeld, houdt u de strip simpelweg voor de TestCard-app op uw mobiele apparaat. De TestCard-app scant de teststrip en geeft een lezing die op het scherm van uw mobiele apparaat wordt weergegeven.
 • De testresultaten vormen geen medisch advies. Als u zich zorgen maakt dat u mogelijk een medische aandoening hebt, moet u zo snel mogelijk een medische professional raadplegen. Het uitvoeren van een urinetest is geen vervanging voor het inwinnen van medisch advies van een medische professional.
 • We kunnen links weergeven naar partnerorganisaties die toegang kunnen bieden tot diensten van medische professionals. Alle diensten die via partnerorganisaties toegankelijk zijn, worden door die partnerorganisaties geleverd en niet door TestCard. TestCard is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor diensten die worden geleverd door partnerorganisaties of andere derden.

6. Een testcard kopen

Als u uw TestCard buiten het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht, kunt u de algemene voorwaarden van de winkel waar u het product hebt gekocht raadplegen.

Controleer voordat u een testcard bestelt of koopt of deze geschikt is voor u. Als u voorgeschreven medicatie voor een medische aandoening gebruikt, is een testcard mogelijk niet geschikt, omdat dit het testresultaat kan beïnvloeden. Bij twijfel of als u bezorgd bent dat u een medische aandoening heeft, raden wij u aan om advies in te winnen bij een medische professional voordat u een testcard bestelt of koopt.

Om de testcard te gebruiken en uw resultaat te verkrijgen, moet u beschikken over een werkend compatibel apparaat met voldoende opslagruimte om de TestCard-app te kunnen downloaden. Controleer of uw apparaat werkt voordat u een testcard bestelt. We publiceren op onze website een lijst met compatibele apparaten, die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. TestCard kan u onze diensten niet leveren als u geen werkend compatibel apparaat hebt.

Als u een testcard wilt kopen, kunt u dat doen:

 • bij diverse goedgekeurde externe online retailers;
 • op verschillende winkellocaties van onze erkende retailpartners.

We behouden ons het recht voor om de testcards die beschikbaar zijn voor verkoop te wijzigen en om een productlijn of dienst te beëindigen.

7. Prijzen en betaling

Als u uw TestCard buiten het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht, kunt u de algemene voorwaarden van de winkel waar u het product hebt gekocht raadplegen.

Als u een testcard binnen het VK bestelt via een van onze online of in-store retailpartners, wordt de prijs bepaald door de retailer. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de winkelier voor meer informatie over prijzen en betaling.

8. Levering van uw testcard

Als u uw TestCard buiten het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht, kunt u de algemene voorwaarden van de winkel waar u het product hebt gekocht raadplegen.

Als u een testcard bestelt bij een externe verkoper, is de verkoper verantwoordelijk voor het communiceren van de leveringsvoorwaarden aan u. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de winkelier.

9. Uw gegevens

Wanneer we u om informatie hebben gevraagd om testcards te verstrekken, een account aan te maken of u anderszins van onze diensten te voorzien, stemt u ermee in om ons nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken. Uw informatie wordt door ons verzameld, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met ons privacybeleid.

10. Annuleren en retourneren

Als u uw TestCard buiten het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht, kunt u de algemene voorwaarden van de winkel waar u het product hebt gekocht raadplegen.

10.1 Recht op annulering:

Als u een testcard bestelt bij een externe verkoper, is de verkoper verantwoordelijk voor het communiceren van uw annuleringsrechten aan u. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de winkelier.

10.2 Gevolgen van annulering:

Als u een testcard bestelt bij een externe verkoper, is de verkoper verantwoordelijk voor het communiceren van uw annuleringsrechten aan u. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de winkelier.

10.3 Retourneren van defecte of beschadigde testcards:

Als u een testcard bestelt bij een externe verkoper, is de verkoper verantwoordelijk voor het communiceren van uw annuleringsrechten aan u. Raadpleeg de algemene voorwaarden van de winkelier.

In het onwaarschijnlijke geval dat een testcard in beschadigde staat bij u aankomt of ermee is geknoeid, kunt u contact opnemen met ons ondersteuningsteam of een e-mail sturen naar 'support@testcard.com' onder vermelding van uw aankoop- en bestelgegevens en alle referentie- of ondersteuningsnummers. Als u ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt van de fout, zal ons ondersteuningsteam u details verstrekken over hoe u de testcard aan ons kunt retourneren en kunt u kiezen tussen volledige terugbetaling of een vervangende testcard. We betalen de prijs die u voor de testcard hebt betaald, inclusief de verzendkosten, terug of sturen u binnen 14 dagen na de dag waarop we de testcard van u hebben ontvangen een vervangende terug.

11. Klachten

We nemen klachten zeer serieus en streven ernaar om binnen 5 werkdagen op uw klacht te reageren. Neem contact met ons op als u een klacht hebt. Stuur een e-mail naar support@testcard.com of via onze Amazon-winkel als u daar iets hebt gekocht.

12. Onze website en onze TestCard-app

 • De website en de TestCard-app kunnen links bevatten naar andere onafhankelijke websites die niet door TestCard worden geleverd, maar die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Wij hebben geen controle over dergelijke onafhankelijke websites en we zijn niet verantwoordelijk voor hun inhoud, eventuele privacybeleid of door hen geleverde goederen of diensten, en hebben deze niet gecontroleerd en goedgekeurd. U zult zelf onafhankelijk moeten beslissen of u dergelijke onafhankelijke websites gebruikt, bijvoorbeeld om producten en diensten aan te schaffen die door deze websites worden aangeboden.
 • De informatie, inhoud en het materiaal dat beschikbaar is op de website of in de TestCard-app kunnen van tijd tot tijd variëren zonder kennisgeving aan u. Dit is om ervoor te zorgen dat alles zo actueel mogelijk is.
 • We proberen de website en de TestCard-app altijd beschikbaar te stellen, maar u zult begrijpen dat we dit niet kunnen garanderen, en deze zullen ook niet altijd foutloos zijn. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen die dit kan veroorzaken, behalve wanneer dit is veroorzaakt door onze nalatigheid. We proberen de website en de TestCard-app zo actueel mogelijk te houden. Alle productbeschrijvingen die op de website en de TestCard-app worden weergegeven, zijn correct op het moment dat de informatie wordt gepubliceerd, maar de informatie die wordt weergegeven op het moment dat u de website of de TestCard-app bezoekt, zal mogelijk niet altijd de meest actuele zijn.

Wanneer u de website, de TestCard-app, testcards en/of de diensten van TestCard gebruikt, verbindt u zich ertoe:

 • geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen van delen van de website of de TestCard-app te verwijderen;
 • de website of onderdelen ervan of de TestCard-app niet te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren, te demonteren of ervan afgeleide werken te creëren, behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving;
 • niet te linken naar een deel van de website of de TestCard-app of deze inhoud te kopiëren of inkaderen;
 • geen programma's of scripts te veroorzaken of activeren voor het scrapen, indexeren, inspecteren of anderszins aan datamining onderwerpen van delen van de website of de TestCard-app en de werking en/of functionaliteit van aspecten van de website of de TestCard-app niet onnodig te belasten of belemmeren;
 • de integriteit of prestaties van de website of de TestCard-app of de daarin opgenomen gegevens of onze servers of netwerken niet te verstoren of hinderen;
 • niet te proberen onbevoegde toegang te krijgen tot de website of de TestCard-app of gerelateerde systemen of netwerken;
 • de website of de TestCard-app en/of diensten van TestCard niet te verhuren, leasen, sublicentiëren, uit te lenen, te verstrekken of op een andere manier beschikbaar te stellen aan een persoon;
 • de website of de TestCard-app niet te kopiëren, behalve in het kader van een normaal gebruik van de website of de Test-app of wanneer dat nodig is om een back-up of voor operationele beveiliging te maken;
 • de hele website of een onderdeel ervan of de TestCard-app niet te vertalen, samen te voegen, aan te passen, te wijzigen, te veranderen of te modificeren en niet toe te staan dat de website of de TestCard-app of een onderdeel ervan gecombineerd wordt met of opgenomen wordt in andere programma's, behalve indien dit nodig is om de website of de TestCard-app en onze diensten te gebruiken zoals toegestaan in deze algemene voorwaarden; of
 • geen account aan te maken of toegang te krijgen tot TestCard-diensten of -functies via ongeautoriseerde middelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruik van een geautomatiseerd apparaat, script, bot, spider, crawler of scraper.

U verbindt zich ertoe de volgende beperkingen inzake aanvaardbaar gebruik na te leven. U mag:

 • de werking van de website of de TestCard-app niet verstoren, de website of de TestCard-app niet op illegale wijze, voor illegale doeleinden of op een andere manier die in strijd is met deze algemene voorwaarden gebruiken, of frauduleus of met kwade wil handelen, bijvoorbeeld door het hacken of het invoeren van een schadelijke code, zoals virussen of schadelijke data, in de website of TestCard-app of besturingssystemen of een ander met internet verbonden apparaat of dienst;
 • onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden niet schenden in het kader van uw gebruik van de website of de TestCard-app (voor zover dergelijk gebruik op grond van deze voorwaarden niet toegestaan is);
 • in het kader van uw gebruik van de website of de TestCard-app, geen materiaal verspreiden dat lasterlijk, kwetsend of anderszins verwerpelijk is;
 • de website of de TestCard-app niet gebruiken op een manier die onze systemen, beveiliging of interface kan schaden, onbruikbaar kan maken, kan overbelasten, kan verzwakken of in opspraak kan brengen of met andere gebruikers kan interfereren;
 • de website of TestCard-app niet gebruiken om onbevoegde toegang te krijgen tot een ander computersysteem of andere website; en
 • geen informatie of gegevens van onze systemen verzamelen of 'harvesten' of pogingen doen overdrachten te ontcijferen van en naar de server waarop onze dienst draait.

De website en de TestCard-app zijn alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik (dat redelijk moet zijn en niet aanstootgevend, beledigend of in strijd met een wet of openbare orde). Ze zijn niet bedoeld voor commercieel gebruik en het is niet toegestaan om materiaal of informatie op de website of in de TestCard-app te openen, gebruiken of kopiëren voor commerciële of onwettige doeleinden.

13. Intellectuele eigendomsrechten

'TESTCARD', 'TestCard', 'testcard' en de logo's van TestCard zijn handelsmerken van TestCard en het is niet toegestaan om deze handelsmerken te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de testcards, de TestCard-app, onze website en elk aspect van de diensten die wij leveren, behoren toe aan ons (of aan onze licentieverleners), tenzij anders aangegeven. U hebt geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de testcards, de TestCard-app, onze website of enig ander aspect van de diensten die wij leveren dan het recht om ze te gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

14. Beperking van aansprakelijkheid

 • De TestCard-app, onze website en onze diensten worden uitsluitend verstrekt voor algemene informatiedoeleinden. Ze bieden geen advies waarop u uw beslissingen moet baseren. U moet professioneel gezondheidsadvies inwinnen voordat u enige actie onderneemt of nalaat op basis van informatie die is verkregen via de TestCard-app of onze website. Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de door de TestCard-app en onze website verstrekte informatie bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat dergelijke informatie nauwkeurig, volledig of actueel is.
 • Wij geven geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat de TestCard-app of de servers die onze website beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of bugs of dat de TestCard-app of website geschikt is voor het doel.
 • Als we aansprakelijk worden bevonden voor enig verlies of schade aan u, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor de relevante testcard. We sluiten aansprakelijkheid uit voor verliezen die niet te voorzien waren voor beide partijen toen het contract werd aangegaan en voor verliezen die niet zijn veroorzaakt door een schending door ons. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op persoonlijk letsel of overlijden als direct gevolg van onze nalatigheid.
 • We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vertragingen, storingen, fouten of omissies, het verloren gaan van overgedragen informatie of voor virussen of andere besmettingen of destructieve eigenschappen die via onze website of de TestCard-app naar u, uw mobiele apparaat of uw computersysteem worden verzonden, behalve wanneer dit is veroorzaakt door onze nalatigheid.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet of vertraagd leveren van de testcards of de TestCard-app wanneer een dergelijke niet-nakoming het gevolg is van handelen of nalaten waarover wij redelijkerwijs geen controle hebben, zoals dat van derden of overmacht.
 • De producten en diensten die door ons worden geleverd, zijn uitsluitend bedoeld voor particulier en privégebruik. Dienovereenkomstig aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor zakelijke verliezen, met inbegrip van verlies van gegevens, inkomsten- of winstderving, verlies van zakelijke kansen, verlies door schade aan eigendommen of verlies van claims van derden die voortvloeien uit het gebruik van de website, de TestCard-app of producten of diensten die bij ons zijn gekocht.
 • We hebben alle redelijke stappen genomen om internetfraude te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle gegevens die van u worden verzameld, bij opslag zo goed mogelijk worden beschermd en beveiligd. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld in het uiterst onwaarschijnlijke geval van een inbreuk op onze beveiligde computerservers of die van derden, behalve wanneer deze inbreuk is veroorzaakt door onze nalatigheid.

15. Algemene voorwaarden

 • We kunnen een deel of delen van de diensten die we u van tijd tot tijd leveren uitbesteden en we kunnen een deel of delen van onze rechten op grond van deze voorwaarden toewijzen of vernieuwen door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 • We kunnen de algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of aanpassen. Eventuele wijzigingen hebben geen invloed op bestaande bestellingen die bij ons zijn geplaatst. Wijzigingen of updates van onze algemene voorwaarden worden gepubliceerd op onze website. Elke fout of omissie in informatie of documenten die door ons zijn uitgegeven, kan worden gecorrigeerd, op voorwaarde dat de correctie geen wezenlijke invloed heeft op het contract.
 • Als in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar algemene voorwaarden, wordt indien van toepassing ook verwezen naar ons privacybeleid.
 • De algemene voorwaarden vormen samen met het privacybeleid, bestelformulieren en betalingsinstructies de basis van ons contract. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige andere voorwaarde of bepaling op de website of in de TestCard-app, prevaleren deze algemene voorwaarden.
 • Elk van de paragrafen van deze algemene voorwaarden fungeert afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante autoriteit bepaalt dat een van de paragrafen onwettig is, blijven de andere paragrafen onverminderd van kracht.
 • Zelfs als we dit contract niet onmiddellijk afdwingen, kunnen we het later alsnog afdwingen. Als we er niet onmiddellijk op aandringen dat u iets doet waartoe u op grond van deze algemene voorwaarden verplicht bent of niet onmiddellijk stappen tegen u ondernemen met betrekking tot het verbreken van dit contract, zal dat niet betekenen dat u deze dingen niet hoeft te doen en zal dat ons er ook niet van weerhouden om op een later tijdstip alsnog stappen tegen u te ondernemen.
 • Deze voorwaarden geven geen aanleiding tot enig recht op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 om enige bepaling van deze overeenkomst af te dwingen.
 • Op deze algemene voorwaarden is het Engelse recht van toepassing en u kunt in een Engelse rechtbank een rechtszaak aanspannen met betrekking tot de goederen en diensten die wij leveren. Als u een inwoner van het Verenigd Koninkrijk of de EU bent, kunt u een rechtszaak met betrekking tot de goederen en diensten aanspannen bij een rechtbank van het grondgebied waar u woont of bij een Engelse rechtbank.

Laatst bijgewerkt maart 2022