Privacybeleid


1. Betekenis van termen die we gebruiken

 • Cookiebeleid betekent het beleid weergegeven op onze website waarin wordt beschreven hoe we cookies gebruiken
 • Privacybeleid verwijst naar dit beleid, dat op onze website wordt weergegeven en waarin wordt beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan;
 • TestCard verwijst naar het bedrijf TestCard Ltd, geregistreerd in Engeland onder het ondernemingsnummer 10764577;
 • “testcard” verwijst naar de testkits die door ons worden geleverd;
 • TestCard-app verwijst naar de softwaretoepassing die u door ons ter beschikking wordt gesteld en waarmee u een testresultaat kunt verkrijgen;
 • u en en uw zijn verwijzingen naar u, de persoon die gebruikmaakt van onze producten en diensten;
 • wij, ons, en onze verwijzen naar TestCard Ltd, geregistreerd in Engeland onder het ondernemingsnummer 10764577; en
 • Website verwijst naar www.testcard.com.

2. Inleiding op ons privacybeleid

2.1 Verantwoordelijke entiteit

Wij zijn TestCard Ltd (bedrijfsnummer 10764577), een bedrijf dat geregistreerd is in Engeland, met als geregistreerd kantooradres Unit 6 Betton Business Park, Racecourse Road, East Ayton, Scarborough, YO13 9HD (TestCard).

In dit beleid wordt uitgelegd hoe we de persoonsgegevens gebruiken die u ons verstrekt, onder meer wanneer u onze platforms, waaronder onze website en de TestCard-app, gebruikt. We nemen onze verantwoordelijkheden voor het beheer van uw persoonsgegevens serieus en leggen in dit document uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Ons cookiebeleid maakt deel uit van ons privacybeleid en met een verwijzing in dit document naar het privacybeleid wordt indien van toepassing ook verwezen naar ons cookiebeleid.

2.2 Structuur van ons beleid

Met uw 'persoonsgegevens' of 'persoonlijke gegevens' bedoelen we alle informatie die u als persoon identificeert.

U kunt meer lezen over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken door op de verschillende onderdelen hieronder te klikken:

 • Inleiding op ons privacybeleid
  • Verantwoordelijke entiteit
  • Structuur van ons beleid
 • Welke informatie verzamelen we van u?
  • Bestellen van onze producten
  • Verzoeken om klantenservice en -ondersteuning
  • Diensten voor gastgebruikers
  • Account geregistreerde gebruiker
 • Hoe verzamelen we gegevens van u?
 • Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
  • Het aanbieden van producten en ondersteuningsdiensten
  • Het verbeteren van onze producten en diensten
  • Uw resultaten aanpassen en verbeteren
  • Promotie- en marketinginformatie
 • Uw persoonsgegevens met derden delen
  • Overzicht van het delen van informatie met derden
  • Voorbeelden van het delen van informatie met derden
  • Websites, plug-ins en apps van derden
 • Cookies - Wat zijn ze en hoe gebruiken we ze?
 • Toegang tot uw persoonsgegevens – uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen
 • Bewaren van gegevens
 • Onze beveiligingsnormen
 • Functionaris voor gegevensbescherming
 • EU-vertegenwoordiger

3. Welke informatie verzamelen we van u?

We verzamelen persoonlijke informatie van u om u onze diensten te verlenen, wanneer u contact met ons opneemt of informatie van ons opvraagt of wanneer u onze website en TestCard-app gebruikt. De soorten informatie die we verzamelen, worden beschreven in de onderstaande paragrafen.

3.1 Bestellen van onze producten

Als u uw TestCard buiten het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht, kunt u het privacybeleid van de winkel waar u het product hebt gekocht raadplegen.

Als u onze producten via de TestCard Amazon-winkel koopt, moet u ons uw persoonlijke gegevens verstrekken om uw bestelling uit te voeren.

Als u een van onze producten in een winkel koopt, hebben we geen gegevens van u nodig om de aankoop te voltooien.

3.2 Klantenservice- en ondersteuningsverzoeken

Als u contact opneemt met onze klantenservice, moet u mogelijk uw contactgegevens (naam, titel, telefoonnummer en e-mailadres) aan ons doorgeven, zodat we effectief met u kunnen communiceren en eventuele vragen die u hebt kunnen beantwoorden.

3.3 Diensten voor gastgebruikers

Als u een gastgebruiker bent, verwerken we de onderstaande informatie om onze basisdiensten te leveren. Als gast worden uw testresultaten niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u het product online bestelt. Als gast worden de onderstaande gegevens geanonimiseerd verzameld:

 • Prestatie-informatie testscans - deze informatie is geanonimiseerd en identificeert u niet persoonlijk.
 • Apparaatgerelateerde informatie - Dit omvat: het identificatienummer (ID) van het apparaat, de apparaatfabrikant, het apparaatmodel en de versie van het bestuurssysteem. Deze informatie wordt verzameld terwijl u onze TestCard-app gebruikt om ons systeem te beveiligen en mogelijke inbreuken op te sporen.
 • Internet Protocol (IP)-adres

Als gastgebruiker kunt u geen testgegevens bewaren, omdat deze anoniem worden gemaakt in ons systeem.

3.4 Geregistreerd gebruikersaccount

Als u besluit een geregistreerd gebruikersaccount in te stellen (optioneel), kunt u uw eerdere test- en contactgegevens opslaan in ons systeem, dat u op elk gewenst moment in uw accountomgeving kunt bekijken. Als u niet instemt met deze noodzakelijke verwerking, kunt u geen gebruikersaccount aanmaken. Om een gebruikersaccount aan te maken, hebben we de volgende persoonsgegevens nodig, die we zullen verwerken: contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; wachtwoord, taal, land, tijdzone, IP-adres.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het verlenen van de volgende diensten:

 • Det weergeven van uw eerdere bestellingen - het koppelen van uw persoonsgegevens aan uw bestelgeschiedenis
 • Het communiceren met u over uw ondersteuningsverzoeken - het gebruiken van uw contactgegevens om contact met u op te nemen en met u te communiceren
 • Het bewaren van de resultaten van de tests die zijn uitgevoerd met uw geregistreerde gebruikersaccount van TestCard

Wanneer u een geregistreerd gebruikersaccount aanmaakt, kunt u verdere persoonlijke gegevens over uw gezondheid verstrekken. We gebruiken deze optionele informatie om een aantal van onze testresultaten relevanter voor u te maken. Uw biologische samenstelling kan van invloed zijn op de aanbevelingen die wij voor uw resultaten doen. De optionele informatie die u kunt verstrekken omvat: geboortedatum en speciale categoriegegevens zoals biologisch geslacht, lengte, gewicht, biologische etniciteit en gezondheidstoestand.

4. Hoe verzamelen we gegevens van u?

U kunt ons op een van de volgende manieren voorzien van persoonsgegevens wanneer u ons inschakelt om producten of diensten te leveren:

 • Telefonisch contact (ondersteuningsdiensten) - Deze informatie wordt gebruikt om contact met u op te nemen en met u te communiceren als u vragen hebt over diensten (zie paragraaf 3.2).
 • Contact via onze website of de TestCard-app (ondersteuningsdiensten) - U dient uw contactgegevens door te geven op een ondersteuningsformulier (zie paragraaf 3.2).
 • Contact via een chatbot of livechat-medewerker (ondersteuningsdiensten) - Zodat onze klantenservice contact met u kan opnemen (zie paragraaf 3.2).
 • Cookies via onze website of de TestCard-app - Wanneer u zich aanmeldt met uw account op onze website of de TestCard-app, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verkregen via cookies (zie Cookiebeleid).
 • Aanschaf van onze producten - Wanneer u een product rechtstreeks op onze website of in de TestCard-app koopt, moet u uw persoonlijke gegevens invoeren voor levering (zie paragraaf 3.1).

Als u uw TestCard buiten het Verenigd Koninkrijk hebt gekocht, kunt u het privacybeleid van de winkel waar u het product hebt gekocht raadplegen.

Een van onze teamleden kan, tijdens het beantwoorden van een vraag of het leveren van diensten, uw toestemming vragen om uw gegevens te gebruiken voor verdere doeleinden, zoals marketing- en andere promotionele activiteiten (zie paragraaf 5.4). Wanneer we dit doen, wordt u duidelijk geadviseerd en is uw specifieke toestemming vereist voordat we uw gegevens voor dergelijke activiteiten mogen gebruiken.

We kunnen ook persoonlijke informatie, zoals het land waar u vandaan komt, het apparaat dat u hebt gebruikt om onze website en de TestCard-app te gebruiken (inclusief IP-adressen) en de pagina's die u bezoekt, over u verzamelen via derden. We zullen ons best doen ervoor te zorgen dat de bedrijven die ons deze informatie verstrekken dit rechtmatig doen.

5. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we uw persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben.

Dit doen we voor een van de volgende redenen:

 • Voor de uitvoering van ons contract met u of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een contract aangaat;
 • Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • Voor onze legitieme belangen of die van een derde partij;
 • Voor het instellen en uitoefenen van of het verweer tegen juridische vorderingen of procedures; of
 • Indien u er toestemming voor hebt gegeven.

Een legitiem belang is wanneer we een zakelijke of commerciële reden hebben om uw informatie te gebruiken, zolang deze niet moet wijken voor uw eigen rechten en belangen.

We kunnen speciale categorieën persoonsgegevens verwerken om de volgende redenen:

 • Indien u er expliciete toestemming voor hebt gegeven;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • Indien het in uw vitale belang is;
 • Indien u de persoonsgegevens openbaar hebt gemaakt; en/of
 • Voor naleving van een arbeidsrechtelijke verplichting.

Er kunnen aanvullende redenen zijn die aan u zullen worden meegedeeld wanneer deze van toepassing zijn.

Wanneer we verwijzen naar speciale categorieën persoonsgegevens bedoelen we informatie over bijvoorbeeld gezondheid, ras of etniciteit, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid en burgerlijke staat. Informatie over strafrechtelijke veroordelingen valt ook onder deze categorie gegevens.

5.1 Producten, diensten en ondersteuningsdiensten leveren

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om een geregistreerd account bij ons te openen, om u onze producten toe te sturen, om u onze TestCard-diensten te leveren en om contact met u op te nemen over de diensten die wij aan u leveren. Herinneringen en updates worden naar u verzonden met behulp van de contactgegevens die u aan ons verstrekt of als pushmeldingen van de TestCard-app op uw apparaat. Wanneer u gebruikmaakt van onze website, TestCard-app en app-extensies kunt u actief en vrijwillig persoonlijke gegevens invoeren. Zonder uw persoonlijke contactgegevens is het voor ons onmogelijk om onze product- en ondersteuningsdiensten aan u te leveren.

5.2 Onze producten en diensten verbeteren

We kunnen uw geanonimiseerde gebruiksgegevens en statistische achtergrondinformatie analyseren om ons bedrijf, onze TestCard-app, onze website en onze klantenservice te verbeteren. Deze informatie is geanonimiseerd en kan niet naar u worden herleid. Dit stelt ons in staat gebruikerstrends beter te begrijpen en belangrijke verbeterpunten te belichten. Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen we uw ervaring of onze diensten niet verbeteren.

Feedback en klachten worden gekoppeld aan de verstrekte persoonsgegevens om ondersteuning te bieden en te reageren op het verzoek.

5.3 Uw resultaten aanpassen en verbeteren

Persoonlijke biologische informatie zoals demografie, biologische etniciteit en medische aandoeningen die door u wordt verstrekt, kan worden gebruikt om de informatie die we u over uw resultaten verstrekken te beïnvloeden. Deze informatie wordt gerapporteerd via de TestCard-app en wordt veilig opgeslagen. Eerdere (historische) resultaten kunnen ook op deze manier worden gebruikt. Deze gegevens stellen ons in staat om uw ervaring te personaliseren en te verbeteren door uw diagnose te koppelen aan andere aanbevolen invloedrijke factoren in het diagnoseproces.

Gebruiksgegevens en activiteiten op de website en binnen de TestCard-app worden ook bewaakt om de algehele gebruikerservaring te verbeteren en zodat onze diensten onze gebruikers op de meest effectieve manier ten goede komen. We kunnen bijvoorbeeld activiteitsgegevens gebruiken om belangrijke informatie over specifieke meldingen, productpagina's of menuontwerpen te optimaliseren of te markeren. Dit stelt ons in staat voortdurend nieuwe functies te ontwikkelen, te testen en te lanceren, waarbij we gereguleerde gebruiks- en beveiligingstests uitvoeren voordat live updates worden uitgebracht. Deze verbeteringen worden u bijvoorbeeld aangeboden via productupdates of regelmatige app-updates.

5.4 Marketing- en promotionele informatie

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen over productaanbiedingen, promoties en ander nieuws of informatie over ons bedrijf. Dit stelt ons in staat verhalen of aanbevelingen van gebruikers uit te lichten die u kunnen interesseren, evenals productgerelateerde kortingen of aanbiedingscodes. We zullen u eerst om toestemming vragen voordat we uw persoonsgegevens in bijzondere omstandigheden, zoals een gebruikersonderzoek, gebruiken voor andere doeleinden.

U kunt uw marketingvoorkeuren op elk moment aanpassen door op 'afmelden’ te klikken in onze nieuwsbrieven of door uw accountinstellingen aan te passen. We zullen onze marketinginhoud voortdurend verbeteren om ervoor te zorgen dat deze relevant is en afgestemd is op de best mogelijke dienstverlening.

6. Het delen van uw persoonsgegevens met derden

6.1 Overzicht van het delen van informatie met derden

Om onze diensten te leveren en onze website en de TestCard-app te beheren, werken we met samen verschillende derde partijen die zorgvuldig door ons zijn geselecteerd. Deze partijen omvatten bedrijven die zakelijke functies, zoals e-mail, marketingassistentie, boekhouding, betalingsverwerking, gegevensbeheer, website-ondersteuning en bedrijfsadvies, verzorgen.

Al deze derde partijen beschikken over beleid en procedures om naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG') te garanderen. In bepaalde omstandigheden kunnen uw gegevens worden overgedragen aan of opgeslagen op een locatie buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ('EER') en verwerkt door personen die handelen namens een van deze derden. We zullen alle redelijke maatregelen nemen om te garanderen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid en de AVG worden verwerkt. Wanneer het noodzakelijk is om gegevens buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER te verwerken, zullen we ervoor zorgen dat de relevante derde partij die de gegevens verwerkt, de op grond van de EU-wetgeving vereiste contractuele verbintenissen is aangegaan.

6.2 Voorbeelden van het delen van informatie met derden

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden moeten delen met derden. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van deze scenario's:

 • Juridische doeleinden - we kunnen verplicht zijn om uw gegevens te delen met wetshandhavings- of overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het kader van een onderzoek, fraudepreventie of iets soortgelijks.
 • Bedrijfsreorganisatie - als we betrokken zijn bij een overname, fusie, verkoop van bezittingen of liquidatie, kunnen we worden verplicht om specifieke gebruikersgegevens te delen. Als deze omstandigheid zich voordoet, moet de derde partij passende verbintenissen aangaan.
 • Financiële transacties. - we verwerken alle betalingen via een externe betalingsprovider: Stripe, Judopay of PayPal. Meer informatie over hoe Stripe uw gegevens beheert vindt u hier, Judopay hier, en meer informatie over PayPal vindt u hier.

6.3 Websites, plug-ins en apps van derden

Delen van onze website en de TestCard-app, zoals onze blogartikelen en perspagina's, kunnen links naar andere websites, plug-ins en apps bevatten die niet van ons zijn of waarover we geen controle hebben. Via deze externe links, bijvoorbeeld naar apotheekpartners, online artsen of ondersteuningsartikelen over gezondheid, krijgt u onder meer toegang tot aanvullende informatie, producten en diensten die uw ervaring zullen verbeteren.

Als u op deze links klikt of de plug-ins of apps activeert (bijvoorbeeld als u op een link klikt om ons blogartikel te delen met uw socialmedia-accounts, zoals Facebook, Twitter, OK, VK of Google Plus, of ervoor kiest om een opmerking te plaatsen via uw socialmedia-accounts), geeft u derden mogelijk toestemming om informatie over u te verzamelen of te delen. Omdat wij geen controle hebben over deze andere websites, zijn wij niet verantwoordelijk voor hun privacyverklaringen of de manier waarop zij met uw persoonlijke gegevens zullen omgaan.

Wanneer u onze website verlaat, raden wij u ten zeerste aan om de privacyverklaring te lezen van elke website die u bezoekt.

7. Toegang tot uw persoonsgegevens: uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Toegang tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren:: U hebt het recht om ons een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we over u bewaren, door middel van een zogeheten 'toegangsverzoek voor betrokkenen'. Hier komen geen kosten bij kijken. Wanneer er echter binnen een onredelijke korte tijd meerdere kopieën worden aangevraagd, kunnen hier wel kosten voor in rekening gebracht worden.
 • Het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren of te wissen: U heeft ook het recht om eventuele onnauwkeurigheden te laten corrigeren of verwijderen. U heeft het recht om uw account te beëindigen door het te verwijderen in de app of op de website. Al uw persoonlijk identificeerbare gegevens worden dan permanent verwijderd.
 • Recht om toestemming in te trekken: Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen via support@testcard.com. Het intrekken van uw toestemming of uw bezwaar tegen de verwerking kan betekenen dat we de diensten die u van ons hebt gevraagd niet kunnen leveren of dat u mogelijk geen gebruik kunt maken van de diensten die we aanbieden. Wij zullen u informeren indien dit het geval is. In bepaalde omstandigheden kunnen we, zelfs als u uw toestemming intrekt, uw persoonlijke gegevens nog steeds verwerken indien dit is vereist of toegestaan door de wet of met het oog op het uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten of het voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.
 • Recht om de verwerking van uw gegevens te beperken: U kunt ons ook opdracht geven om de verwerking van uw gegevens te staken als deze niet langer relevant zijn of als wij geen andere wettelijke of contractuele verplichtingen meer hebben om dit te doen.

Als u vragen hebt en/of een of meer van uw rechten op grond van dit privacybeleid wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar support@testcard.com – of contact op te nemen met onze EU-vertegenwoordiger (zie hieronder voor meer informatie).

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen over onze gegevensverwerkingsactiviteiten bij het kantoor van de functionaris voor gegevensbescherming. Meer informatie vindt u op https://ico.org.uk.

8. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is voor het door ons gespecificeerde doel. Zodra u uw account bij ons hebt beëindigd, verwijderen we alle persoonlijke gegevens die we van u hebben. Alleen uw naam en e-mailadres bewaren we in onze marketingdatabase als u ermee akkoord ging nieuws en andere mededelingen van ons te ontvangen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor al onze marketingmails. We zullen ook facturen en andere boekhoudkundige gegevens bijhouden die nodig zijn voor de belastingdienst. Voor gegevens over betalingen verwijzen we u naar het privacybeleid van onze betalingsproviders (paragraaf 9.2 hierboven). Geanonimiseerde resultaten afkomstig van de testcards en de gegevens van het gezondheidsprofiel zullen worden bewaard voor epidemiologisch onderzoek en om onze analytische algoritmen te verbeteren. Deze gegevens blijven eigendom van TestCard Ltd en kunnen niet aan de persoonlijk identificeerbare gegevens van een bepaalde persoon worden gekoppeld.

9. Onze beveiligingsnormen

We gebruiken standaard SSL-versleuteling in ons hele bedrijf. Gegevens op de website zijn alleen toegankelijk via versleutelde SSL. Alle bij ons geplaatste productbestellingen krijgen tijdens het bestelproces een versleuteld referentienummer om de veiligheid van het proces te vergroten.

Alle persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt of die we verzamelen, worden opgeslagen op onze veilige servers die zich in het Verenigd Koninkrijk bevinden. We beloven dat we ons best zullen doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld.

We hebben passende beveiligingsmaatregelen (zoals versleutelde wachtwoorden) getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of worden ingezien door iemand die daar geen toestemming heeft. We verschaffen alleen toegang tot uw persoonsgegevens aan mensen die deze toegang nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, zoals onze website- en systeembeheerders, medewerkers die bestellingen verwerken en klantenservicemedewerkers. Ze gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor een specifieke taak en houden alle informatie geheim.

We hebben procedures voor vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens en als de wet dit vereist, zullen we u (en toezichthouders) informeren als er sprake is geweest van een inbreuk.

10. Functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is beschikbaar om al uw vragen over gegevensbescherming te beantwoorden via privacy@testcard.com. De functionaris ziet zelfstandig toe op de naleving van alle regelgeving inzake gegevensbescherming en is onderworpen aan een strikte wettelijke geheimhoudingsplicht.

De functionaris is intensief betrokken bij alle vragen in verband met de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers, houdt voortdurend toezicht op onze verwerking en informeert en adviseert het hele team regelmatig om een optimale bescherming van alle gebruikersgegevens te waarborgen.

11. EU-vertegenwoordiger

We hebben Saltire Data Protection Services Limited aangesteld om op te treden als onze vertegenwoordiger in de Europese Unie, zoals vereist op grond van artikel 27 van de EU AVG. U kunt altijd rechtstreeks contact met ons opnemen als u zich in de EU bevindt en eventuele problemen of vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens aan de orde wilt stellen. Als u echter contact wilt opnemen met Saltire Data Protection Services Limited, kunt u dit doen via te klikken op dit formulier.

12. Updates

Dit privacybeleid wordt regelmatig door ons herzien en kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkt maart 2022