Vilkår


1. 1. Generell informasjon

Vi er TestCard Ltd (selskapsnummer 10764577), et selskap registrert i England, med forretningsadresse Unit 6 Betton Business Park, Racecourse Road, East Ayton, Scarborough, YO13 9HD (TestCard). Disse vilkårene (vilkår) gjelder når du bruker TestCard-appen, kjøper et testcard, oppretter en konto eller på annen måte utøver tilgang til tjenestene våre, inkludert nettstedet.

Les disse vilkårene nøye før du bruker TestCard-appen, bestiller et testcard, oppretter en konto eller på annen måte utøver tilgang til tjenestene våre. Når du utøver tilgang til noen av tjenestene våre (inkludert bruk av TestCard-appen og -nettstedet) eller bestiller et testcard, godtar du vilkårene våre. Hvis du ikke godtar vilkårene våre, må du ikke benytte tilgang til tjenestene våre eller bestille et testcard. Vi kan når som helst revidere vilkårene våre. Kontroller dem fra tid til annen for å se eventuelle endringer vi gjør, da disse er bindende for deg.

TestCard-produkter og -tjenester er kun tilgjengelige i områdene angitt på nettstedet vårt eller i TestCard-appen.

1.1 Definisjon av vilkår

 • Personvernpolicy vil si policyen vist på nettstedet vårt, som beskriver hvordan vi innhenter, behandler og lagrer personopplysningene dine;
 • TestCard vil si selskapet TestCard Ltd, registrert i England under selskapsnummer. 10764577;
 • “testcard”(små bokstaver) betyr testkitene vi leverer;
 • TestCard-app: vil si programvareapplikasjonen vi gjør tilgjengelig, og som gjør deg i stand til å få et testresultat;
 • deg, din og dine refererer til deg, personen som får tilgang til produktene og tjenestene våre;
 • vi, oss, og vår, vårt er referanser til TestCard Ltd registrert i England med selskapsnummer 10764577; og
 • Nettsted refererer til www.testcard.com.

1.2 Vilkårenes anvendelse

For å hjelpe deg med å navigere vilkårene våre har vi kommet med følgende anvisninger:

 • Hvis du benytter tilgang til TestCard-appen, leser du avsnittene 3 til 5;
 • Hvis du kjøper et testcard, leser du avsnittene 6 til 8;
 • Avsnittene 9 til 15 skisserer de generelle vilkårene som er relevante for deg.

2. Vår policys struktur

Du kan lese mer informasjon om våre vilkår og betingelser i de ulike delene nedenfor:

 • 1. Generell informasjon
  • 1.1 Definisjon av vilkår
  • 1.2 Vilkårenes anvendelse
 • 2. Vår policys struktur
 • TestCard-appen
 • Testcardene våre – dette kan du forvente deg
 • Slik får du tak i resultatene dine
 • Slik kjøper man et testcard
 • Priser og betaling
 • Levering av testcardet ditt
 • Informasjonen din
 • Avbestilling og retur
  • Rett til å avbestille
  • Virkninger av kansellering
  • Retur av defekte eller skadede testcard
 • Klager
 • Nettstedet vårt og TestCard-appen
 • Immaterielle rettigheter
 • Ansvarsbegrensning
 • Generelle vilkår

3. TestCard-appen

Ved å bruke TestCard-appen tilbyr TestCard deg en tjeneste. For å bruke tjenesten som leveres gjennom TestCard-appen, må du ha en fungerende kompatibel enhet med tilstrekkelig tilgjengelig minne til at du kan laste ned TestCard-appen. Vi publiserer en liste over kompatible enheter på nettstedet vårt, som kan oppdateres fra tid til annen. TestCard kan ikke tilby deg tjenestene våre hvis du ikke har en fungerende kompatibel enhet.

Tjenestene våre kan kun leveres gjennom TestCard-appen hvis du har en velfungerende internettforbindelse og tilstrekkelig batteri på telefonen til å fullføre testen fra start til slutt. Før du starter en test med testcardet vårt, bør du kontrollere at enheten du brukte til å laste ned TestCard-appen har tilstrekkelig internettilkobling og batteri. TestCard kan ikke akseptere ansvar for eventuelle testfeil grunnet en utilstrekkelig internettilkobling, inkludert internett- eller enhetsfeil.

Med forbehold om at du overholder disse vilkårene, gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-lisensierbar, tilbakekallbar, ikke-overførbar lisens til: (i) å laste ned, få tilgang til og bruke TestCard-appen på den personlige enheten din, utelukkende i forbindelse med egen bruk av testcardene og til (ii) å få tilgang til og bruke eventuelt innhold, informasjon og tilknyttet materiale gjort tilgjengelig gjennom applikasjonen, i hvert enkelt tilfelle utelukkende til personlig, ikke-kommersiell bruk. Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig gis her, tilhører TestCard og våre lisensgivere.

Fra tid til annen kan vi oppdatere TestCard-appen automatisk og endre tjenestene for å bedre ytelse, styrke funksjonalitet, gjenspeile endringer i operativsystemet eller som svar på sikkerhetsproblemer. Alternativt kan vi be deg om å oppdatere TestCard-appen av disse grunnene. Hvis du velger å ikke installere slike oppdateringer eller du reserverer deg mot automatiske oppdateringer, kan du kanskje ikke fortsette å bruke TestCard-appen og tjenestene våre. Hvis du laster ned TestCard-appen på en annen enhet du ikke eier, må du ha eierens tillatelse til å gjøre dette. Du vil stå ansvarlig for å overholde disse vilkårene, enten du eier enheten eller ikke.

Når du bruker TestCard-appen, testcardene og/eller tjenestene til TestCard, samtykker du i å overholde alle gjeldende lover på stedet du befinner deg. Informasjon kan samles inn om din bruk av TestCard-appen, eller forespørres av deg mens du bruker TestCard-appen. Alle informasjon behandles i tråd med personvernpolicyen vår.

Informasjon kan samles inn om din bruk av TestCard-appen eller forespørres fra deg mens du bruker TestCard-appen. All informasjon behandles i samsvar med våre retningslinjer for personvern.

4. Testcardene våre – dette kan du forvente deg

 • Vi tilbyr en rekke ulike testcard. Vi anbefaler at du tar deg tid til å vurdere typen testcard du behøver før du plasserer ordren din.
 • Hvis du tar reseptbelagt medisin for en medisinsk tilstand, er kanskje ikke et testcard det beste, siden dette kan påvirke testresultatet ditt. Hvis du er i tvil eller bekymret for at du har en medisinsk tilstand, anbefaler vi at du konsulterer en lege før du bruker et testcard.
 • Hvert testcard har en bruk-innen-dato. Testcardet må brukes innen bruk-innen-datoens utløp for å sikre et mer pålitelig testresultat.
 • Alle testcard kommer med instruksjoner som er enkle å følge. Sørg for å følge disse for å forbedre testresultatets nøyaktighet.
 • TestCard kan ikke garantere nøyaktigheten til testresultater du oppnår. Andre faktorer utenfor din kontroll kan påvirke testresultatets pålitelighet. Bortsett fra tilfeller hvor det ville vært ulovlig for oss å gjøre dette, aksepterer vi intet ansvar for handlinger utført eller ikke utført av deg, som et resultat av en tjeneste vi forsyner deg med.

5. Slik får du tak i resultatene dine

 • For å oppnå resultatene må du laste ned TestCard-appen til iOS- eller Android-mobilenheten din. Denne er gratis å laste ned.
 • I TestCard-appen kan du velge å logge inn på TestCard-kontoen din eller opprette en TestCard-konto, dersom du ikke allerede har en. Alternativt kan du velge «Start test» og deretter «Gå videre uten registrering» for å ta testen og oppnå resultatene uten å logge inn på eller opprette en TestCard-konto.
 • Følg instruksjonene på skjermen i TestCard-appen for å ta testen og oppnå resultatene dine.
 • Straks den uttrekkbare testremsen har blitt dyppet i urinprøven, holder du simpelthen remsen opp mot TestCard-appen på den mobile enheten din. TestCard-appen skanner testremsen og kommer med en avlesing som vises på mobile enhetens skjerm.
 • Testresultatene regnes ikke som medisinsk rådgivning. Hvis du er bekymret for at du kanskje har en medisinsk tilstand, bør du oppsøke legehjelp ved første anledning. Å ta en urinprøve erstatter ikke det å oppsøke legehjelp fra helsepersonell.
 • Vi kan foreslå linker til partnerorganisasjoner som kanskje tilbyr tilgang til tjenester fra helsepersonell. Enhver tjeneste med tilgang via partnerorganisasjoner tilbys av nevnte partnerorganisasjoner, og ikke av TestCard. TestCard kan ikke stilles til ansvar for tjenester levert av partnerorganisasjoner eller andre tredjeparter.

6. Slik kjøper man et testcard

Hvis du kjøpte ditt TestCard utenfor Storbritannia, vennligst se vilkårene og betingelsene som gjelder for forhandleren der produktet ble kjøpt

Kontroller at testcardet passer til deg før du bestiller eller kjøper et testcard. Hvis du tar reseptbelagte medisiner for en medisinsk tilstand, vil dette kunne påvirke testcardets resultat og dermed gjøre det uegnet. Dersom du er i tvil eller bekymret for at du har en medisinsk tilstand, anbefaler vi at du oppsøker legehjelp før du bestiller eller kjøper et testcard.

For å bruke testcardet og oppnå resultatet må du ha en fungerende kompatibel enhet med tilstrekkelig tilgjengelig minne til at du kan laste ned TestCard-appen. Kontroller at enheten din vil fungere før du bestiller et testcard. Vi publiserer en liste over kompatible enheter på nettstedet vårt, som kan oppdateres fra tid til annen. TestCard kan ikke gi deg tjenestene våre hvis du ikke har en fungerende kompatibel enhet.

Hvis du ønsker å kjøpe et testcard, kan du gjøre dette:

 • gjennom ulike godkjente tredjepartsforhandlere på nettet;
 • gjennom ulike butikklokasjoner via de godkjente detaljistpartnerne våre.

Vi forbeholder oss retten til å endre testcardene som er tilgjengelige for salg samt avvikle enhver produktserie eller tjeneste.

7. Priser og betaling

Hvis du kjøpte ditt TestCard utenfor Storbritannia, vennligst se vilkårene og betingelsene som gjelder for forhandleren der produktet ble kjøpt

Hvis du bestiller et testcard i Storbritannia gjennom en av våre nett- eller butikkpartnere, vil prisen bli diktert av forhandleren. Se forhandlerens vilkår og betingelser for ytterligere informasjon om priser og betaling.

8. Levering av testcardet ditt

Hvis du kjøpte ditt TestCard utenfor Storbritannia, vennligst se vilkårene og betingelsene som gjelder for forhandleren der produktet ble kjøpt

Hvis du bestiller et testcard fra en tredjepartsforhandler, vil forhandleren være ansvarlig for å kommunisere leveringsvilkårene til deg. Vennligst sjekk forhandlerens vilkår og betingelser.

9. Informasjonen din

Der vi har bedt om informasjon fra deg for å levere testcard, opprette en konto eller på andre måter tilby deg tjenestene våre, aksepterer du å gi oss nøyaktig og fullstendig informasjon. Informasjonen din innhentes, behandles og lagres av oss i henhold til personvernpolicyen vår.

10. Avbestilling og retur

Hvis du kjøpte ditt TestCard utenfor Storbritannia, vennligst se vilkårene og betingelsene som gjelder for forhandleren der produktet ble kjøpt

10.1 Rett til å avbestille:

Hvis du bestiller et testcard fra en tredjepartsforhandler, vil forhandleren være ansvarlig for å kommunisere dine kanselleringsrettigheter til deg. Vennligst sjekk forhandlerens vilkår og betingelser.

10.2 Virkninger av kansellering:

Hvis du bestiller et testcard fra en tredjepartsforhandler, vil forhandleren være ansvarlig for å kommunisere dine kanselleringsrettigheter til deg. Vennligst sjekk forhandlerens vilkår og betingelser.

10.3 Retur av defekte eller skadede testcard:

Hvis du bestiller et testcard fra en tredjepartsforhandler, vil forhandleren være ansvarlig for å kommunisere dine kanselleringsrettigheter til deg. Vennligst sjekk forhandlerens vilkår og betingelser.

Hvis et testcard mot formodning skulle ankomme skadet eller det har blitt tuklet med, kontakter du supportteamet eller sender e-post til «support@testcard.com». Oppgi kjøps- og ordredetaljene med alle referanser og supportnumre. Hvis du varsler oss om feilen så tidlig som mulig, vil supportteamet vårt gi deg detaljer rundt hvordan du returnerer testcardet til oss, og du vil få tilbudt full refusjon eller en erstatning. Vi refunderer prisen du betalte for testcardet inkludert leveringskostnadene, eller så sender vi deg en erstatning innen 14 dager fra dagen vi mottok testcardet du returnerte.

11. Klager

Vi tar klager på alvor og har som mål å svare på klagene dine innen 5 virkedager. Kontakt oss dersom du har klager. Send oss en e-post til support@testcard.com, eller via Amazon-butikken vår dersom du kjøpte derfra.

12. Nettstedet vårt og TestCard-appen

 • Nettstedet og TestCard-appen kan inneholde linker til andre uavhengige nettsteder som ikke drives av TestCard, men som vi tror du kan ha interesse av. Slike uavhengige nettsteder er utenfor vår kontroll. Vi står ikke ansvarlige for, har ikke kontrollert og godkjent innholdet, personvernpolicyene (hvis aktuelt) eller varer og tjenester de tilbyr. Du må derfor bruke din egen dømmekraft til å bestemme hvorvidt du ønsker å bruke slike uavhengige nettsteder, inkludert hvorvidt du vil kjøpe produktene eller tjenestene de tilbyr.
 • Informasjonen, innholdet og materialet som er tilgjengelig på nettstedet eller TestCard-appen kan variere fra tid til annen uten at du mottar et varsel. Dette er for å sikre at de er så oppdaterte som mulig.
 • Vårt mål er at nettstedet og TestCard-appen skal være tilgjengelige hele tiden. Vi håper likevel du har forståelse for at vi ikke kan garantere dette eller at disse vil være feilfrie, og vi aksepterer intet ansvar for eventuelle problemer dette kan medføre, med mindre det er et resultat av uaktsomhet på vår side. Vi tar sikte på å holde nettstedet og TestCard-appen så oppdaterte som mulig. Alle produktbeskrivelser vist på nettstedet og i TestCard-appen var korrekte da informasjonen ble publisert. Informasjonen som vises når du utøver tilgang til nettstedet eller TestCard-appen reflekterer likevel kanskje ikke den aktuelle posisjonen på det tidspunktet.

Når du bruker nettstedet, TestCard-appen, testcardene og/eller tjenestene til TestCard, samtykker du i at du ikke skal:

 • fjerne eventuelle opphavsretts-, varemerke- eller andre opphavsrettslige varsler fra noen del av nettstedet eller TestCard-appen;
 • foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller opprette avledede verker basert på hele eller deler av nettstedet eller TestCard-appen, med mindre det tillates ved gjeldende lov;
 • linke til, speile eller ramme inn hvilken som helst del av nettstedet eller TestCard-appen;
 • forårsake eller starte eventuelle programmer eller skripter for å skrape, indeksere, kartlegge eller foreta datautvinning av noen del av nettstedet eller TestCard-appen, eller på urimelig vis bebyrde eller hindre driften og/eller funksjonaliteten til eventuelle aspekter ved nettstedet eller TestCard-appen;
 • tukle med eller forstyrre integriteten eller ytelsen til nettstedet eller TestCard-appen eller data i disse, serverne eller nettverkene våre;
 • forsøke å få uautorisert tilgang til nettstedet eller TestCard-appen eller tilknyttede systemer eller nettverk;
 • leie ut, lease, viderelisensiere, låne, forsyne eller på andre måter gjøre nettstedet eller TestCard-appen og/eller TestCards tjenester tilgjengelige for andre personer;
 • kopiere nettstedet eller TestCard-appen, bortsett fra som normal bruk av nettstedet eller TestCard-appen der det er nødvendig og med backup eller driftssikkerhet som formål;
 • oversette, flette, tilpasse, variere, endre eller modifisere hele eller deler av nettstedet eller TestCard-appen, eller tillate at nettstedet eller TestCard-appen eller andre deler av dem kombineres med eller inkorporeres i andre programmer, bortsett fra der det er nødvendig for å bruke nettstedet eller TestCard-appen og tjenestene våre, i henhold til disse vilkårene; eller
 • opprette en konto eller få tilgang til TestCard-tjenester og -funksjoner gjennom uautoriserte midler inkludert, men ikke begrenset til, ved å bruke automatiserte enheter, skripter, edderkopper, søkeroboter eller skrapere.

Du samtykker i å overholde våre restriksjoner for akseptabel bruk på følgende vis. Du må:

 • ikke interferere med nettstedets eller TestCard-appens drift eller bruke nettstedet eller TestCard-appen på ulovlig vis, til ulovlige formål eller på andre måter som ikke samsvarer med disse vilkårene, eller opptre svindelaktig eller ondsinnet, for eksempel ved å hacke deg inn i eller sette inn ondsinnet kode, som virus eller skadelige data, på nettstedet eller i TestCard-appen eller andre operativsystemer, eller enhver annen enhet eller tjeneste koblet til Internett;
 • ikke krenke våre eller hvilken som helst tredjeparts eiendomsrettigheter i forbindelse med at du bruker nettstedet eller TestCard-appen (såfremt slik bruk ikke lisensieres av disse vilkårene);
 • ikke overføre noe materiale som er krenkende, støtende eller på andre måter upassende i forbindelse med at du bruker nettstedet eller TestCard-appen;
 • ikke bruke nettstedet eller TestCard-appen på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller kompromittere systemene eller sikkerheten, eller som forstyrrer andre brukere;
 • ikke bruke nettstedet eller TestCard-appen for å få uautorisert tilgang til eventuelle andre datasystemer eller nettsteder; og
 • ikke samle eller hente inn informasjon eller data fra systemene våre i et forsøk på å dechiffrere eventuelle overføringer til eller fra serverne som driver tjenesten.

Nettstedet og TestCard-appen er kun tiltenkt personlig bruk (som må være rimelig og ikke støtende, krenkende eller et brudd på lov og orden). De er ikke til kommersiell bruk, og du har ikke tillatelse til å utøve tilgang til, bruke eller kopiere materiale eller informasjon på nettstedet eller i TestCard-appen til kommersielle eller ulovlige formål.

13. Immaterielle rettigheter

«TESTCARD», «TestCard», «testcard» og TestCards logoer er varemerker tilhørende TestCard, og du har ikke tillatelse til å bruke de varemerkene uten vår uttrykkelige tillatelse. Alle immaterielle rettigheter i testcardene, TestCard-appen, nettstedet vårt og ethvert aspekt ved tjenestene vi tilbyr tilhører oss (og våre lisenshavere), med mindre annet indikeres. Du har ingen immaterielle rettigheter i eller til testcardene, TestCard-appen, nettstedet vårt eller ethvert annet aspekt ved tjenestene vi tilbyr, annet enn retten til å bruke dem i henhold til disse vilkårene.

14. Ansvarsbegrensning

 • TestCard-appen, nettstedet vårt og tjenestene våre tilbys kun med generell informasjon som formål. De tilbyr ikke råd du bør basere deg på. Du må oppsøke profesjonell legehjelp før du handler, eller avstår fra å handle, på bakgrunn av informasjon du får fra TestCard-appen eller nettstedet vårt. Selv om vi gjør en rimelig innsats for å oppdatere informasjonen som tilbys gjennom TestCard-appen og nettstedet vårt, gir vi ingen erklæringer eller garantier – eksplisitt eller implisitt – om at slik informasjon er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.
 • Vi kommer ikke med erklæringer eller garantier – eksplisitte eller implisitte – om at TestCard-appen eller serverne som gjør nettstedet vårt tilgjengelig, er frie for virus eller feil, eller at TestCard-appen eller nettstedet er egnet til formålene.
 • Hvis vi tilskrives erstatningsansvar for tap eller skader påført deg, vil erstatningsansvaret være begrenset til beløpet du betalte for det aktuelle testcardet. Vi ekskluderer erstatningsansvar for tap som ikke var forutsigbare for begge parter da kontrakten ble laget samt tap som ikke er forårsaket av brudd på vår side. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke personskade eller dødsfall som er resultat av uaktsomhet på vår side.
 • Vi påtar oss intet erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser, svikter, feil eller utelatelser, eller tap av overført informasjon, virus eller annen kontaminering, eller destruktive egenskaper overført til deg, mobilenheten eller datasystemet ditt via nettstedet vårt eller TestCard-appen, med mindre dette er et resultat av uaktsomhet på vår side.
 • Vi skal ikke holdes ansvarlige for eventuell svikt eller forsinkelse tilknyttet leveransen av testcardene eller TestCard-appen der slik svikt er et resultat av handlinger eller utelatelser som rimeligvis ligger utenfor vår kontroll, som force majeure eller tredjeparters handlinger.
 • Produktene og tjenestene som vi tilbyr, tilbys kun til privat bruk og privat hjemmebruk. Derfor aksepterer vi ikke erstatningsansvar for eventuelle bedriftstap, inkludert datatap, tap av inntekt eller fortjeneste, tap av forretningsmuligheter, tap av eller skade på eiendom eller skade som stammer fra tredjeparters krav grunnet nettstedet, TestCard-appen eller eventuelle andre produkter eller tjenester kjøpt fra oss.
 • Vi har tatt alle rimelige skritt for å forhindre internettsvindel og sikre at alle opplysninger innhentet fra deg lagres så sikkert og trygt som mulig. Vi kan likevel ikke holdes ansvarlige dersom det mot all formodning skjer et innbrudd i de sikre dataserverne våre eller serverne til tredjeparter, med mindre dette er forårsaket av uaktsomhet på vår side.

15. Generelle vilkår

 • Vi kan underkontraktere enhver del eller alle deler av tjenestene vi tilbyr deg fra tid til annen, og vi kan tildele eller novere enhver del eller alle deler av rettighetene våre under disse vilkårene ved å gi deg skriftlig beskjed.
 • Vi kan endre eller skifte vilkårene når som helst. Enhver endring vil ikke påvirke eksisterende ordrer plassert hos oss. Endringer og oppdateringer av vilkårene publiseres på nettstedet vårt. Enhver feil eller utelatelse som gjelder informasjonen eller dokumenter utstedt av oss må korrigeres, så lenge korreksjonen ikke har omfattende virkning på kontrakten.
 • Referanse til vilkårene i disse vilkårene inkluderer en referanse til personvernpolicyen vår der dette er aktuelt.
 • Vilkårene og personvernpolicyen, alle ordreskjemaer og betalingsinstrukser danner grunnlaget for kontrakten vår. Hvis det oppstår konflikt mellom disse vilkårene og eventuelle andre vilkår eller bestemmelser på nettstedet eller i TestCard-appen, skal disse vilkårene ha forrang.
 • Hver av paragrafene i disse vilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av disse er ulovlige, vil de gjenværende paragrafene fremdeles ha full kraft og virkning.
 • Selv om vi skulle forsinke håndhevelsen av denne kontrakten, kan vi fremdeles håndheve den senere. Hvis vi ikke umiddelbart insisterer på at du gjør noe du er påkrevd under disse vilkårene, eller hvis vi forsinker tiltak mot deg som følge av brudd på kontrakten, betyr ikke det at du ikke må gjøre disse tingene, og det vil ikke forhindre oss fra å igangsette tiltak mot deg på en senere dato.
 • Disse vilkårene gir ikke rett til å håndheve noe vilkår i denne avtalen under Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.
 • Disse vilkårene er underlagt engelsk lov, og du kan føre rettsak i forbindelse med varene og tjenestene vi tilbyr i engelske domstoler. Hvis du er bosatt i Storbritannia eller EU, kan du føre rettsak i forbindelse med varer og tjenester enten i domstoler der du er bosatt eller i engelske domstoler.

Sist oppdatert mars 2022