Allmänna villkor


1. 1. Allmän information

Vi är TestCard Ltd (organisationsnummer 10764577), ett bolag registrerat i England, med vår registrerade kontorsadress på Unit 6 Betton Business Park, Racecourse Road, East Ayton, Scarborough, YO13 9HD (TestCard). Dessa allmänna villkor (nedan "allmänna villkor") gäller när du använder TestCard-appen, köper ett TestCard, skapar ett konto eller på annat sätt får tillgång till våra tjänster, bland annat vår webbplats.

Läs dessa allmänna villkor noga innan du använder TestCard-appen, beställer ett TestCard, skapar ett konto eller använder våra tjänster på annat sätt. När du använder någon av våra tjänster (inklusive TestCard-appen och webbplatsen), eller gör en beställning av ett TestCard, godkänner du våra allmänna villkor. Om du inte samtycker till våra allmänna villkor kan du inte besöka våra tjänster eller beställa ett TestCard. Vi kan när som helst välja att göra ändringar i våra villkor. Kontrollera dem med jämna mellanrum för att se om ändringar har gjorts eftersom de är bindande för dig.

Produkter och tjänster från TestCard finns bara att köpa i de områden som anges på vår webbplats eller i TestCard-appen.

1.1 Definition av termer

 • Integritetspolicy avser den policy som visas på vår webbplats som beskriver hur vi samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter;
 • TestCard avser företaget TestCard Ltd, registrerat i England med organisationsnummer 10764577;
 • “testcard”(gemener): de testkit som levereras av oss;
 • TestCard appen: avser den programvara som görs tillgänglig för dig av oss och som gör att du kan få ett testresultat;
 • du, dig, din och dina hänvisar till dig, den person som använder våra produkter och tjänster;
 • vi, oss, vår, och våra hänvisar till TestCard Ltd, som är registrerat i England under företagsnummer 10764577; och
 • Webbplats avser www.testcard.com.

1.2 Användning av de allmänna villkoren

För att hjälpa dig att navigera i våra allmänna villkor finns följande anvisningar:

 • om du använder TestCard-appen, läs avsnitten 3 till 5;
 • om du köper ett testcard, läs avsnitten 6 till 8;
 • avsnitten 9 till 15 beskriver de allmänna villkor som är relevanta för dig.

2. Hur vår policy är disponerad

Du kan läsa mer information om våra villkor i de olika avsnitten nedan:

 • 1. Allmän information
  • 1.1 Definition av termer
  • 1.2 Användning av de allmänna villkoren
 • 2. Hur vår policy är disponerad
 • TestCard-appen
 • Våra testcards – Vad du kan förvänta dig
 • Så får du dina resultat
 • Så köper du ett testcard
 • Priser och betalning
 • Leverans av ditt testcard
 • Dina uppgifter
 • Avbeställning och returer
  • Rätt att avsluta
  • Effekterna av avslutning
  • Returer av defekta eller skadade testcards
 • Klagomål
 • Vår webbplats och vår TestCard-app
 • Immateriella rättigheter
 • Ansvarsbegränsning
 • Allmänna villkor

3. TestCard-appen

Genom att använda TestCard-appen förser TestCard dig med en tjänst. För att använda tjänsten som tillhandahålls via TestCard-appen måste du ha en fungerande kompatibel enhet med tillräckligt med minne för att kunna ladda ner TestCard-appen. Vi publicerar en lista över kompatibla enheter på vår webbplats som kan uppdateras med jämna mellanrum. TestCard kan inte tillhandahålla våra tjänster om du inte har en fungerande kompatibel enhet.

Våra tjänster kan endast tillhandahållas via TestCard-appen om du har en fungerande internetanslutning och tillräcklig laddning i telefonen för att du ska kunna slutföra testet från början till slut. Innan du påbörjar ett test med vårt TestCard bör du kontrollera att enheten som du har använt för att ladda ner TestCard-appen har tillräcklig internetanslutning och laddning. TestCard ansvarar inte för eventuella testfel på grund av otillräcklig internetanslutning, inklusive internetfel eller enhetsfel.

Förutsatt att du uppfyller villkoren beviljar vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-licensierbar och icke överförbar licens för att: (i) ladda ner, få åtkomst till och använda TestCard-appen på din personliga enhet enbart i samband med din användning av ett testcard; (ii) få åtkomst till och använda innehåll, information och relaterat material som kan göras tillgängligt genom applikationen, i varje enskilt fall uteslutande för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats häri förbehålls TestCard och våra licensgivare.

Då och då kan vi automatiskt uppdatera TestCard-appen och ändra tjänsterna för att förbättra prestandan eller funktionaliteten, återspegla ändringar i operativsystemet eller åtgärda säkerhetsproblem. Alternativt kan vi be dig att uppdatera TestCard-appen av dessa skäl. Om du väljer att inte installera sådana uppdateringar eller om du avanmäler dig från automatiska uppdateringar kan det hända att du inte kan fortsätta att använda TestCard-appen och våra tjänster. Om du laddar ned TestCard-appen till någon enhet som inte ägs av dig måste du ha ägarens tillstånd att göra det. Du ansvarar för att följa dessa villkor, oavsett om du äger enheten eller inte.

När du använder TestCard-appen, testcards och/eller TestCards tjänster samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar i det område där du befinner dig. Information kan samlas in om din användning av TestCard-appen eller begäras från dig medan du använder TestCard-appen. All information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Information kan samlas in om din användning av TestCard-appen eller begäras från dig medan du använder TestCard-appen. All information behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

4. Våra testcards – Vad du kan förvänta dig

 • Vi erbjuder en mängd olika testcards. Vi rekommenderar att du lägger lite tid på att överväga vilken typ av testcard du behöver innan du gör din beställning.
 • Om du tar receptbelagd medicin för en sjukdom eller ett medicinskt besvär kanske ett testcard inte är lämpligt eftersom läkemedlet kan påverka testresultatet. Om du är osäker eller orolig för att du lider av en sjukdom eller ett medicinskt besvär råder vi dig att rådfråga en läkare innan du använder ett testcard.
 • Varje testcard har ett sista användningsdatum. Ett testcard måste användas innan sista användningsdatum har gått ut för att säkerställa ett mer tillförlitligt testresultat.
 • Alla testcards levereras tillsammans med instruktioner som är enkla att följa. Kontrollera att du följer dessa för att förbättra testresultatets exakthet.
 • TestCard kan inte garantera att dina testresultat blir korrekta. Andra faktorer bortom vår kontroll kan påverka testresultatets tillförlitlighet. Förutom där det skulle vara olagligt för oss att göra det, ansvarar vi inte för eventuella åtgärder som vidtas av dig, eller för eventuella underlåtenheter från din sida, till följd av någon tjänst som vi tillhandahåller dig.

5. Så får du dina resultat

 • För att få dina resultat måste du ladda ner TestCard-appen till din mobila iOS- eller Android-enhet. Den kan laddas ned kostnadsfritt.
 • I TestCard-appen kan du välja att logga in på ditt nuvarande TestCard-konto eller skapa ett nytt om du inte redan har ett. Alternativt kan du välja “Starta test” och sedan välja "Fortsätt utan registrering" för att ta testet och få dina resultat utan att logga in på eller skapa ett TestCard-konto.
 • Följ instruktionerna på skärmen i TestCard-appen för att göra testet och få ditt resultat.
 • När den utdragna testremsan har doppats i ditt urinprov ska du hålla upp remsan mot TestCard-appen på din mobila enhet. TestCard-appen skannar testremsan och kommer att ge en avläsning som visas på skärmen på din mobila enhet.
 • Testresultaten utgör inte medicinsk rådgivning. Om du är orolig att du kan lida av en sjukdom eller åkomma bör du rådfråga en läkare så snart som möjligt. Att ta ett urinprov ersätter inte ett läkarbesök eller professionell medicinsk rådgivning.
 • Vi tillhandahåller eventuellt länkar till partnerorganisationer som kan erbjuda tillgång till professionella medicinska tjänster. Alla tjänster som nås via partnerorganisationer tillhandahålls av dessa partnerorganisationer och inte av TestCard. TestCard ansvarar inte för några tjänster som tillhandahålls av partnerorganisationer eller annan tredje part.

6. Så köper du ett testcard

Om du har köpt ditt TestCard utanför Storbritannien gäller de allmänna villkoren från den återförsäljare som du köpte produkten från

Kontrollera att testcardet är lämpligt för dig innan du beställer eller köper ett testcard. Om du tar receptbelagd medicin för en sjukdom eller ett medicinskt besvär kanske ett testcard inte är lämpligt eftersom läkemedlet kan påverka testresultatet. Om du är osäker eller orolig för att du lider av en sjukdom eller ett medicinskt besvär råder vi dig att rådfråga en läkare innan du använder ett testcard.

För att använda ett testcard och få ditt resultat måste du ha en fungerande kompatibel enhet med tillräckligt med minne för att kunna ladda ner TestCard-appen. Kontrollera att din enhet fungerar innan du beställer ett testcard. Vi publicerar en lista över kompatibla enheter på vår webbplats som kan uppdateras med jämna mellanrum. TestCard kan inte tillhandahålla våra tjänster om du inte har en fungerande kompatibel enhet.

Om du vill köpa ett TestCard kan du göra det genom att:

 • besöka godkända tredjepartsbutiker på nätet;
 • besöka fysiska butiker via våra godkända återförsäljarpartners.

Vi förbehåller oss rätten att ändra de testcards som vi erbjuder och att avbryta produktlinjer eller tjänster.

7. Priser och betalning

Om du har köpt ditt TestCard utanför Storbritannien gäller de allmänna villkoren från den återförsäljare som du köpte produkten från

Om du beställer ett testcard inom Storbritannien genom en av våra återförsäljare online eller i butik, kommer priset att dikteras av återförsäljaren. Se återförsäljarens villkor för ytterligare information om priser och betalning.

8. Leverans av ditt testcard

Om du har köpt ditt TestCard utanför Storbritannien gäller de allmänna villkoren från den återförsäljare som du köpte produkten från

Om du beställer ett testcard från en tredjepartsåterförsäljare kommer återförsäljaren att ansvara för att kommunicera leveransvillkoren till dig. Vänligen kontrollera återförsäljarens villkor.

9. Dina uppgifter

Om vi har begärt information från dig för att tillhandahålla testcards, skapa ett konto eller på annat sätt leverera tjänster till dig, samtycker du till att lämna korrekt och fullständig information. Dina uppgifter samlas in, behandlas och lagras av oss i enlighet med vår integritetspolicy.

10. Avbeställning och returer

Om du har köpt ditt TestCard utanför Storbritannien gäller de allmänna villkoren från den återförsäljare som du köpte produkten från

10.1 Rätt att avsluta:

Om du beställer ett testcard från en tredje parts återförsäljare kommer återförsäljaren att ansvara för att meddela dig om dina ångerrätter. Vänligen kontrollera återförsäljarens villkor.

10.2 Effekterna av avslutning:

Om du beställer ett testcard från en tredje parts återförsäljare kommer återförsäljaren att ansvara för att meddela dig om dina ångerrätter. Vänligen kontrollera återförsäljarens villkor.

10.3 Returer av defekta eller skadade testcards:

Om du beställer ett testcard från en tredje parts återförsäljare kommer återförsäljaren att ansvara för att meddela dig om dina ångerrätter. Vänligen kontrollera återförsäljarens villkor.

Om du mot förmodan skulle få ett testcard i skadat skick, eller om det skulle ha manipulerats, kan du kontakta vår kundtjänst eller skicka oss ett e-postmeddelande till "support@testcard.com". Ange dina inköps- och beställningsuppgifter med alla referens- eller kundtjänstnummer. Om du meddelar oss om felet så snart som möjligt kommer vårt supportteam att informera dig om hur du returnerar ett testcard till oss och du kommer att erbjudas möjlighet till en fullständig återbetalning eller en ersättningsprodukt. Vi kommer att återbetala det belopp som du betalade för ett testcard, inklusive leveranskostnaderna, eller skicka dig en ersättningsprodukt inom 14 dagar från den dag då vi får ditt returnerade testcard.

11. Klagomål

Vi tar klagomål på största allvar och strävar efter att besvara dem inom fem arbetsdagar. Vänligen kontakta oss om du har några klagomål. Du kan mejla oss på support@testcard.com eller via vår Amazonbutik om du har gjort köpet därifrån.

12. Vår webbplats och vår TestCard-app

 • Webbplatsen och TestCard-appen kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som inte tillhandahålls av TestCard, men som vi tror kan vara av intresse för dig. Sådana oberoende webbplatser står inte under vår kontroll. Vi är därför inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll, deras (eventuella) integritetspolicyer eller några varor eller tjänster som tillhandahålls av dem. Du måste göra din egen oberoende bedömning om huruvida du ska använda sådana oberoende webbplatser, inklusive om du ska köpa produkter eller tjänster som erbjuds av dessa.
 • Informationen, innehållet och materialet som finns tillgängligt på TestCards webbplats eller app kan emellanåt ändras utan att du meddelas om detta. Detta för att säkerställa att de är så uppdaterade som möjligt.
 • Vi strävar efter att TestCards webbplats och app alltid ska vara tillgängliga, men vill samtidigt göra dig uppmärksam på att vi aldrig kan garantera detta eller att de alltid kommer att fungera felfritt. Vi kan heller inte påta oss något ansvar för eventuella problem som detta kan orsaka, förutom när problemen är en följd av vår vårdslöshet. Vi strävar efter att TestCards webbplats och app ska vara så uppdaterade som möjligt. Alla produktbeskrivningar som visas på TestCards webbplats och app är korrekta vid den tidpunkt då informationen publiceras, men den information som visas vid den tidpunkt då du öppnar TestCards webbplats och app kanske inte längre är helt aktuell vid det tillfället.

När du använder TestCards webbplats och app, testcards och/eller TestCards tjänster samtycker du till att inte:

 • avlägsna meddelanden om upphovsrätt, varumärken eller andra äganderättsmeddelanden från någon del av webbplatsen eller TestCard-appen;
 • bakåtkompilera, dekompilera, nedmontera eller skapa härledda arbeten baserade på hela eller delar av TestCards webbplats och app, med undantag för vad som kan tillåtas enligt tillämplig lag;
 • länka till, spegla eller rama in någon del av TestCards webbplats och app;
 • orsaka eller starta program eller skript i syfte att skrapa, indexera, kartlägga eller på annat sätt utvinna data från någon del av webbplatsen eller TestCard-appen, eller på ett orimligt sätt belasta eller förhindra driften och/eller TestCard-appen eller webbplatsens funktioner på något sätt;
 • hindra eller störa integriteten eller prestandan på TestCards webbplats eller app eller de data som finns däri, eller på våra servrar eller nätverk;
 • försöka få obehörig åtkomst till TestCards webbplats eller app eller tillhörande system eller nätverk;
 • hyra ut, leasa ut, underlicensiera, låna ut, tillhandahålla eller på annat sätt göra TestCards webbplats eller app och/eller tjänster tillgängliga för någon person;
 • kopiera TestCards webbplats eller app, med undantag av vid normal användning av webbplatsen eller TestAppen eller om det är nödvändigt av säkerhetskopierings- eller driftsäkerhetskäl;
 • översätta, sammanfoga, anpassa, variera, förändra eller modifiera hela eller någon del av TestCards webbplats eller app, eller tillåta att webbplatsen eller TestCard-appen eller någon del av den kombineras med eller införlivas i något annat program, utom när det är nödvändigt för att använda webbplatsen eller TestCard-appen och våra tjänster enligt dessa villkor; eller
 • skapa ett konto eller få tillgång till TestCard-tjänster eller funktioner på obehörigt sätt, vilket inkluderar men inte är begränsat till, användningen av en automatiserad enhet, robot, spindel, sökrobot skrapa eller ett skript.

Du samtycker till att följa våra användningsrestriktioner enligt följande. Du får inte:

 • störa eller hindra TestCards webbplats eller app eller använda dem på något olagligt sätt, i något olagligt syfte eller på något sätt som är oförenligt med dessa villkor, eller handla bedrägligt eller illvilligt, till exempel genom att hacka dig in eller föra in skadlig kod, såsom virus, eller skadliga data, på TestCards webbplats eller app eller något operativsystem eller någon annan internetansluten enhet eller tjänst;
 • inkräkta på våra immateriella rättigheter eller rättigheter som tillhör tredje man i anslutning till din användning av TestCards webbplats eller app (i den mån sådan användning inte är licensierad enligt dessa villkor);
 • överföra något material som är nedsättande, stötande eller på annat sätt anstötligt i samband med din användning av TestCards webbplats eller app;
 • använda webbplatsen eller TestCard-appen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra våra system eller säkerheten eller störa andra användare;
 • använda TestCards webbplats eller app för att få obehörig åtkomst till något annat datorsystem eller någon annan webbplats; och
 • samla in någon information eller några data från våra system eller försöka dechiffrera eventuella överföringar till eller från de servrar som kör vår tjänst.

Webbplatsen och TestCard-appen är endast avsedda för personligt bruk (vilket måste vara rimligt och inte får vara stötande, kränkande eller bryta mot någon lag eller förordning). De är inte avsedda för kommersiell användning och du får inte försöka få åtkomst till, använda eller kopiera material eller information på TestCards webbplats eller app för kommersiella eller olagliga ändamål.

13. Immateriella rättigheter

“TESTCARD”, “TestCard”, “testcard” och TestCards logotyper är varumärken som tillhör TestCard och du har inte rätt att använda dessa varumärken utan vårt uttryckliga tillstånd. Alla immateriella rättigheter till testcarden, TestCard-appen, vår webbplats och alla aspekter av de tjänster som vi tillhandahåller tillhör oss (eller våra licensgivare) om inte annat anges. Du har inga immateriella rättigheter till testcards, TestCard-appen, vår webbplats eller någon aspekt av de tjänster som vi tillhandahåller annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa villkor.

14. Ansvarsbegränsning

 • TestCard-appen, vår webbplats och våra tjänster tillhandahålls endast i allmänt informationssyfte. De erbjuder inte råd som du bör förlita dig på. Du måste inhämta professionell hälso- och sjukvårdsrådgivning innan du vidtar, eller avstår från, någon åtgärd baserad på information som du fått från TestCard-appen eller vår webbplats. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen som tillhandahålls av TestCard-appen och vår webbplats, lämnar vi inga utfästelser, försäkringsgarantier eller andra garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, att sådan information är korrekt, fullständig eller aktuell.
 • Vi lämnar inga utfästelser, försäkringsgarantier eller andra garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, att TestCard-appen eller de servrar som tillhandahåller vår webbplats är fria från virus eller buggar eller att TestCards app eller webbplats är lämpade för ändamålen.
 • Om vi skulle finnas vara ansvariga för någon förlust eller skada för dig är ett sådant ansvar begränsat till det belopp som du har betalat för det relevanta testcardet. Vi utesluter allt ansvar för förluster som inte var förutsebara för båda parter när avtalet ingicks och förluster som inte orsakades av något brott från vår sida. Denna ansvarsbegränsning gäller inte personskador eller dödsfall som uppstår som en direkt följd av vår vårdslöshet.
 • Vi påtar oss inte något ansvar för förseningar, fel, brister eller försummelser eller förlust av överförd information, virus eller andra kontaminerande eller destruktiva egenskaper som överförs till dig, din mobila enhet eller ditt datorsystem via vår webbplats eller TestCard-appen, utom när detta är en följd av vårdslöshet från vår sida.
 • Vi ska inte hållas ansvariga för fel eller fördröjning i leveransen av några testcards eller av TestCard-appen om sådant fel uppstår till följd av någon handling eller underlåtenhet som ligger utanför vår rimliga kontroll, såsom force majeure eller en tredjepartshandling.
 • De produkter och tjänster som tillhandahålls av oss tillhandahålls endast för privat användning. Följaktligen påtar vi oss inte något ansvar för eventuella förluster i verksamheten, inklusive förlust av data, inkomst eller vinst, affärsmöjligheter, skada på egendom eller förlust på grund av krav från tredje part till följd av användningen av webbplatsen, TestCard-appen eller för produkter eller tjänster som köpts från oss.
 • Vi har vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra internetbedrägerier och för att säkerställa att alla uppgifter som samlats in från dig lagras så säkert som möjligt. Vi kan dock inte hållas ansvariga om det är ytterst osannolikt att det skulle uppstå ett intrång i våra säkra datorservrar eller i tredje parts servrar, såvida detta inte är en följd av vårdslöshet från vår sida.

15. Allmänna villkor

 • Vi kan från tid till annan lägga ut någon del eller delar av de tjänster som vi tillhandahåller på underleverantörer och vi kan överlåta eller förnya en del eller delar av våra rättigheter enligt dessa villkor genom skriftligt meddelande till dig.
 • Vi kan när som helst göra ändringar i villkoren. Eventuella ändringar påverkar inte befintliga beställningar som görs hos oss. Ändringar eller uppdateringar av våra allmänna villkor kommer att publiceras på vår webbplats. Eventuella fel eller utelämnanden i någon information eller handling som utfärdats av oss ska korrigeras, under förutsättning att korrigeringen inte väsentligt påverkar avtalet.
 • Hänvisning till allmänna villkor i dessa allmänna villkor inkluderar en hänvisning till vår integritetspolicy där så är tillämpligt.
 • Villkoren, tillsammans med integritetspolicyn, eventuella beställningsformulär och betalningsinstruktioner utgör grunden för vårt avtal. I händelse av konflikt mellan dessa villkor och något annat villkor eller någon annan bestämmelse på webbplatsen eller TestCard-appen ska dessa villkor äga företräde.
 • Vart och ett av avsnitten i dessa allmänna villkor är giltigt var för sig. Om någon domstol eller relevant myndighet beslutar att något av dem är olagligt, ska de återstående paragraferna fortsätta att gälla.
 • Även om vi dröjer med att verkställa detta avtal kan vi fortfarande välja att verkställa det senare. Om vi inte omedelbart kräver att du gör något du är skyldig att göra enligt dessa villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig avseende ditt brott mot detta avtal, innebär detta inte att du inte behöver vidta dessa åtgärder och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.
 • Dessa villkor ger inte upphov till några rättigheter enligt 1999 års avtalslag (rättigheter för tredje part) för att genomdriva något villkor i detta avtal.
 • Dessa allmänna villkor regleras av engelsk lag och du har rätt att väcka talan beträffande de varor och tjänster som vi tillhandahåller i en domstol i England. Om du är bosatt i Storbritannien eller EU kan du väcka talan i fråga om varorna och tjänsterna, antingen vid en domstol i det territorium där du är bosatt eller vid en domstol i England.

Senast uppdaterad i mars 2022